Inicio     Crispetu    Cuentos    Teatro    Agenda    Contacto   Educació
ambientalLa història d' En Compramolt

Comprar, consumir, tirar. Comprar, consumir, tirar... Aquesta es la cançó preferida d'en Compramolt i es lo que el creu que se ha de fer per ser feliç. I tú, creus que qui més compra es més feliç?

Viurem una aventura acompanyant al nostre amic Compramolt un dia qualsevol. Escoltarem i descrubirem l'impacte del consumisme tant a nivell ambiental com a nivell emocional.


Sessió de contes interactiva en la qual jugarem a comprar i en la que els i les participants faran un reflexió sobre el nivell de consumisme actual al planeta, la generació de residus, la relació emocional amb el consum desmesurat i la existencia de altres models de consum més responsables.

Duració: 50 minuts aprox.

Públic infantil a partir de 4 anys.


El mag escombraries

En Joan es un gran mag, el més famós del món. Tot el que vulgui lo pot fer desaparèixer amb la seva màgia. Però un dia li contracten a un poble per fer màgia amb les escombraries...
Ho acosenguirá?

Viurem las aventures d'En joan el mag escombraries, els seus trucs de màgia i el seu gran repte de fer desaparèixer el gran problema del poble i les sevas escombraries.

Sessió de contes interactiva qui barreja una mica de màgia, en la qual veurem la problemática actual de la gestió dels residus. Coneixerem de una forma divertida l´us de las tres “R” (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) i com podem possarles en pràctica des de casa sense la ajuda de cap tipus de màgia, és a dir, fent la màgia a la nostra manera.

Duració: 50 minuts aprox.

Públic infantil a partir de 4 anys.


Un món de plástic

L'Aleix es un peix que viu al mar. Manel es un ocell que li agrada molt volar. Filomena una nena qui parla amb els animals. I La Muga una tortuga molt savia que camina lent perque vol arribar lluny.

Tots i totes viuen en un Món de plástic qui sembla de fantasia però que es molt real. I tú en quin món vols estar?

Acompanyarem els nostres 4 valents per aconsseguir entre totas juntes que el Món de plástic no creixi tan ràpid i no sigui tan i tan gran.
Et necessitem, la teva ajuda es fonamental!


Sessión de contes interactiva en la qual descobrirem els diferents tipus de plàstic, lo integrat que actualment està aquest material a la nostre cotidianitat i el problema ambiental que generan les grans quantitats de plàstic que actualment hi ha tant al mar com a la súperficie terrestre i les sevas conseqüències negatives per la fauna, la flora i el medi ambient en general. A més reflexionarem sobre que podem fer per reduir l’ús de plàstic.

Duració: 50 minuts aprox.

Públic infantil a partir de 4 anys.


Les tres gotetes germanetes

Diuen als Quetchuas que al principi de tot només existía la Pachamama i el cel.Al cel vivian tres gotetes germanetes, que van créixer molt i se van fer molt fortes i grans. Diuen també als Quetchuas que gràcies a elles es van formar els rius, les plujes, las llàgrimes i fins i tot la mar... Avui les germanetes están preocupadas perqué cada vegada son més débils i s'están tornant més i més petitas, i tenen molta por de que alguna d'elles o dues o les tres juntes un dia desapareguin.


Ajudarem a las nostres amigues les gotetes perquè no desapareguin, trobarem solucions perquè no tinguin tanta por i farem tot el possible perquè tornen a estar fortes i grans. I tú, saps com ajudar a les tres gotetes germenetes?


Sessió de contes interactiva bassada en un mito Quetchua, el qual portarem fins al present per abordar l'actual problemática de ús i consum d’aigua, la quantitat d'aigua que tenim al nostre cos i un apropament fàcil i divertit al cicle de l'aigua. També reflexionarem sobre l'ús que fem a casa i en la nostre cotidianitat de l'aigua i que accions properes podem fer per portar a terme un consum adequat d'aquest recurs tant important.

Duració: 50 minuts aprox.

Públic infantil a partir de 4 anys.

Educación ambientalUn mundo de plástico


Aleix es un pez que vive en el mar. Manel es un pájaro que le gusta mucho volar. Filomena una niña que habla con los animales. Y Muga una tortuga muy sabia que camina lento porque quiere llegar lejos.

Todos y todas viven en un Mundo de
plástico que parece de fantasía pero que es muy real. Y tú, ¿en qué mundo quieres estar?

Acompañaremos nuestros 4 valientes para conseguir entre todas juntas que el Mundo de plástico no crezca tan rápido y no sea tan y tan grande. Te necesitamos, ¡Tu ayuda es fundamental!


Sesión de cuentos interactiva en la que descubriremos los diferentes tipos de plástico, lo integrado que actualmente dicho material está en nuestra cotidianidad y el problema ambiental que genera las grandes cantidades de plástico que hay tanto en el mar como en la superficie terrestre y sus consecuencias negativas para la fauna, la flora y el medio ambiente en general. Además reflexionaremos sobre qué podemos hacer para reducir el uso
de plástico.


Duración: 50 minutos aprox.

Público infantil a partir de 4 años.
Las tres gotitas hermanitas


Dicen los Quetchuas que al principio de todo sólo existía la Pachamama y el cielo. Y en el cielo vivian tres
gotitas hermanitas, que crecieron mucho y se hicieron muy fuertes y grandes. Dicen también los Quetchuas que gracias a ellas se formaron los ríos, las lluvias, las lágrimas y hasta el mar ... Hoy las hermanitas están preocupadas porque cada vez son más débiles y se están volviendo más pequeñitas y tienen mucho miedo de que alguna de ellas o dos o las tres juntas, un día desaparezcan. 

Ayudaremos nuestras amigas las gotitas para que no desaparezcan, encontraremos soluciones para que no tengan tanto miedo y haremos todo lo posible para que vuelven a estar fuertes y grandes. Y tú, ¿sabes como ayudar a las tres gotitas hermanitas?


Sesión de cuentos interactiva basada
en un mito Quetchua, el cual llevaremos hasta el presente para abordar la actual problemática de uso y consumo de agua, la cantidad de agua que tenemos en nuestro cuerpo y un acercamiento fácil y divertido al ciclo del agua. También reflexionaremos sobre el uso que hacemos en casa y en nuestra cotidianidad del agua y qué acciones cercanas podemos hacer para llevar a cabo un consumo adecuado de este recurso tan importante.

Duración: 50 minutos aprox.

Público infantil a partir de 4 años.

La historia de Compramolt


Comprar, consumir, tirar. Comprar, consumir, tirar... Esta es la canción preferida de Compramolt y es lo que él cree que se debe hacer para ser feliz. Y tú, ¿crees que quien más compra es más feliz?

Viviremos una aventura acompañando a nuestro amigo Compramolt un día cualquiera. Escucharemos y descrubriremos el impacto del consumismo tanto a nivel ambiental como a nivel emocional.

Sesión de cuentos interactiva en la
que jugaremos a comprar y en la que los y las participantes harán una reflexión sobre el nivel de consumismo actual en el planeta, la generación de residuos, la relación emocional con el consumo desmedido y la existencia de otros modelos de consumo más responsables.

Duración: 50 minutos aprox.

Público infantil a partir de 4 años.


El mago basuras


Juan es un gran mago, el más famoso del mundo. Todo lo que quiera lo puede hacer desaparecer con su mágia. Pero un día le contratan en un pueblo para hacer mágia con la basura ... ¿Lo conseguirá?

Viviremos las aventuras de Juan el mago “basuras”, sus trucos de mágia y su gran reto de hacer desaparecer el gran problema del pueblo y sus basuras.


Sesión de cuentos interactiva que mezcla un poco de mágia, en la que veremos la problemática actual de la gestión de los residuos. Conoceremos de una forma divertida el uso de las tres "R" (Reducir, Reutilizar y Reciclar) y cómo podemos ponerlas en práctica desde casa sin la ayuda de ningún tipo de mágia, o dicho de otra forma, haciendo la mágia a nuestra manera.

Duración: 50 minutos aprox.

Público infantil a partir de 4 años.


Si quieres recibir el dossier o más información de alguno de los talleres, escribe o llama a:

cristiangomezcrispetu@gmail.com

627 023 670